آی میتران

تجربه یک آنلاین متفاوت

دیاگرام موتور تکفاز 3000 دور 24شیار

دیاگرام موتور تکفاز 3000 دور 24شیار

سلام وقت بخیر

در این پست برای شما دوستان گرامی دیاگرام موتور تکفازی به مشخصات زیر برای شما تدارک دیده ایم.

موتور تکفاز - 3000 دور - 24 شیار - یک طبقه - تعداد شیار سیم پیچ اصلی دو برابر سیم پیچ فرعی - گام سیم پیچی سیم پیچ اصلی 8 می باشد.

برای دستیابی به دیاگرام به ادامه مطلب - پایین پست - قسمت گالری مراجعه نمایید.

برای دستیابی به دیاگرام موتورهای دیگر اینجا کلیک نمایید.


دیاگرام موتور 3 فاز 1500دور 24شیار گام کامل 1طبقه

دیاگرام موتور 3 فاز 1500دور 24شیار گام کامل 1طبقه

سلم وقت بخیر

به قول خود عمل کردیم و با گذشت زمان نه چندان زیاد دومین دیاگرام را برای شما آماده کردیم.

در این ساعت برای شما دوستان گرامی دیاگرام گسترده موتور 3 فاز 1500 دور گام کامل ( گام سیم پیچی 6 ) یک طبقه 24 شیار را برای شما آماده کردیم.

برای دستیابی به دیاگرام به ادامه مطلب قسمت گالری (پایین پست) مراجعه گردد.

توجه ::  اگر موتور خاصی مد نظر شما می باشد از طریق نظرات همین پست اعلام کنید تا در کمترین فرصت برای شما دیاگرام درخواستی را آماده و ارسال کنیم.


دیاگرام موتور 3 فاز 3000 دور 24شیار گام کامل 1طبقه

دیاگرام موتور 3 فاز 3000 دور 24شیار گام کامل 1طبقه

سلام وقت بخیر

در این ساعت برای شما دوستان گرامی دیاگرام گسترده موتور 3 فاز 3000 دور گام کامل ( گام سیم پیچی 12 ) یک طبقه با 24 شیار را برای شما آماده کرده ایم. در ادامه مطلب قسمت گالری میتوانید دیاگرام را مشاهده نمایید.

در آینده تعداد بیشتری از دیاگرام موتورهای 3فاز و تکفاز را برای شما پست خواهیم کرد.

توجه :: اگر موتور خاصی مد نظر شما می باشد از طریق نظرات همین پست اعلام کنید تا در کمترین فرصت برای شما دیاگرام درخواستی را آماده و ارسال کنیم.