آی میتران

تجربه یک آنلاین متفاوت

  سرویس وب فونت آی میتران

در حال حاضر فونت های زیر قابل استفاده در سایت یا وبلاگ شما قابل هستند.


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=Entezar" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت انتظار


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=BYekan" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت ب یکان


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=R_Leyla" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت لیلا


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=AFetne-Bold" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت فتنه


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=EntezareZohoorD6" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت انتظار ظهور


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=IranNastaliq" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت ایران نستعلیق