آی میتران

تجربه یک آنلاین متفاوت

  سرویس وب فونت آی میتران

آموزش استفاده از سرویس فونت وب

در حال حاضر فونت های زیر قابل استفاده در سایت یا وبلاگ شما قابل هستند.


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=Entezar" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت انتظار


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=BYekan" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت ب یکان


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=R_Leyla" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت لیلا


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=AFetne-Bold" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت فتنه


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=EntezareZohoorD6" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت انتظار ظهور


<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=IranNastaliq" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت ایران نستعلیق

<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=BShekari" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت ب شکاری

<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=ARozeB" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت ب رز

<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=Khandevane" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت خندوانه

<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=DimaSogand" rel="stylesheet" >

مشاهده دمو وب فونت دیما سوگند