آی میتران

آی میتران با هدف ایجاد مخزن و منبع اطلاعاتی در زمینه برق، کامپیوتر، طراحی سایت ایجاد شده است.

  آموزش استفاده از سرویس فونت وب

برای استفاده از این سرویس ابتدا بایستی فونتی را که می خواهید از آن در تم یا قالب خود استافده نمایید را انتخاب کنید و سپس کد مربوطه استایل آن را در head قالب خود کپی نمایید. همانند زیر :

<head>
<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=IranNastaliq" rel="stylesheet" >
</head>

سپس نسبت به نوشته ای که می خواهیم از فونت انتخاب شده استفاده کنیم توسط کد استایل فونت نوشته را ویرایش می کنیم. برای مثال اگر بخواهیم فونت انتخاب شده را به تگ h1 بدهیم همانند زیر عمل می کنیم

h1
{
    font-family:"IranNastaliq", sans-serif;
 	letter-spacing:1px;
}

* اگر فونت انتخاب شده به هردلیلی بارگذاری نشود sans-serif اتوماتیک انتخاب می شود.

* اگر چندین فونت بخواهید استفاده نمایید دو راه دارید :

1- کد استایل هر فونت را مابین head جایگذاری کنید، سپس فونت ها  را نسبت به نوشته ها توسط استایل نسبت دهید . همانند زیر :

<head>
<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=EntezareZohoorD6" rel="stylesheet" >
<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css?family=IranNastaliq" rel="stylesheet" >
</head>

2- کد استایل را بدون شناسه فونت مابین head جایگذاری کنید، سپس فونت ها  را نسبت به نوشته ها توسط استایل نسبت دهید.البته این امر مستلزم دانستن نام فونت ها می باشد. همانند زیر :

<head>
<link href="http://imitran.ir/cdn/fonts/fonts.css rel="stylesheet" >
</head>