آی میتران

امروز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
تحقیق، Power Point ،

پاور پوینت خوشبختی

طراحی سایت، فونت وب ،

وب فونت های جدید

برق، آموزش برق ،

کوتاه از پایه های برق

برق، مقاله ،

نیروگاه های برق

تحقیق، Word ،

کارآموزی مونتاژ پراید

برق، پروژه ،

پروژه موتور القایی خطی

برق، کارآموزی ،

کارآموزی طراحی اجرا و بهره برداری خطوط شبکه هوایی

برق، دیاگرام موتور ،

دیاگرام موتور تکفاز 3000 دور 24شیار