آی میتران

امروز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

ثبت فیش بانکی

مشتری گرامي،
با استفاده از فرم زیر می توانید ما را از واریز هرگونه وجه به حساب های شرکت مطلع نمائید. لذا خواهشمند است فرم را بصورت دقیق پر نمائید.
معمولاً تائید فیش بانکی شما بین 12 تا 24 ساعت زمان می برد.
نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
تلفن (موبایل) :
عنوان سفارش :
نام بانك و شماره حساب:
شماره فيش پرداختي:
مبلغ واریزی(تومان):
تاريخ پرداخت:
متن :
بانک
شماره حساب :
شماره کارت : ---- ---- ---- ----
صاحب حساب: جناب آقای